De Brouwerij van Vlaanderen – Axio nv
Eerste Linieregimentstraat 15, 8710 Wielsbeke
T 056 66 93 24
M 0475 47 54 01
info@debrouwerijvanvlaanderen.com

Heerlijk bier met een licht fruitige toets "

––– Een meesterbrouwer –––

De Consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn. De wet stelt in art. 6 §6 dat het verboden is om: Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien. (W. 10.XII.2009, art. 14) Door het accepteren van onze verkoopvoorwaarden verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. AXIO NV is niet verantwoordelijk indien de consument niet aan deze voorwaarde voldoet.